En skammel hjælper os i en perspektivrig og dyb verden

Køb en elegant lille skammel (foto traevarer.dk)
Køb en elegant lille skammel (foto traevarer.dk)

Hvis bare alt var skabt i sådan en højde, at man kunne nå det. Man kunne lige forestille sig, at hele verden var bygget i øjenhøjde, og at der nu ikke skulle mere til at nå end en stille bevægelse og et smil. Det ville være en verden af dimensioner. Eller nej, lige modsat. Verden ville i så fald være dimensionsløs og nærmest fastfrossent som et 2-d spil. Det er dimensionerne, der spiller os et puds. Det er dimensionerne, der er med til at løfte oplevelser fra noget til noget helt andet. Hvis ikke det var for disse dimensioner, ville vi nok være ude af stand til at forstå noget i forhold til noget andet. For det er i virkeligheden sådan, at vi kommer helt tæt på verden. Vi kommer tæt på verden i kraft af de forskellige forhold af dimensioner, som vi befinder os i. Hvis alt var dimensionsløst og befandt sig i øjenhøjde, ville det være svært at anskue tingene fra andre perspektiver end det allerede givne.

De interessante rum

Derfor bliver rum også meget mere spændende og interessante, når de først får tilføjet perspektiver i sig, som gør, at de ophæves og sammentrækkes. Når et rum på den måde forekommer specielt og anderledes, er det på grund af den enorme mængde af informationer, som kommer til os fra uventede egne. Vores øjne reagerer, og vi bliver tvungne til at se op ad.

En skammel til hjælp

Det er nok også derfor, at der findes skabe placerede så højt, så højt oppe. Højere oppe end meget andet befinder skabene sig, de udtrykker ikke andet en ro og velvilje. De vil os det godt, men befinder sig så højt oppe, og det er os umuligt at nå dem, hvis ikke vi benytter os af en skammel i ny og næ.